صفحه اصلی > تجربه بیماران > مسعود حقیقی 
مسعود حقیقی

 

بنام خدا

بدینوسیله صادقانه تشکری داشته باشم از دکترمحترمم جراح اخیاری،پرسنل محترم خدمات همه و همه که در این مدت بستری اینجانب جهت رفع سنگ کلیه  و در انجام خدمات نهایت سعی و تلاش داشته که این مهم نمی باشد مگر با مدیریت محترم که آرزوی توفیق روز افزون برایشان و همکاران محترم ایشان در بیمارستان محب مهر را از خداوند بزرگ متعال خواستارم

با تقدیم تشکر خالصانه

متن خبر

تجربه بیماران
تجربه بیماران تجربه بیماران از بیمارستان محب مهر
 پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ سوالات خود را از ما بپرسید