صفحه اصلی > آموزش و ارتقا سلامت > سلامت،ایمنی و محیط زیست 
سلامت،ایمنی و محیط زیست

 

  توصیه های ایمنی هنگام تخلیه اضطراری ساختمان       
     
  آشنایی با زلزله        
     
  کیف نجات   
     

  راهنمای آموزش پرسنل در خصوص مخاطرات ارگونومی       
     

 

مدیریت ریسک                  

     
 

آرتروز زانو و ورزش های مناسب                  

     
 

بهداشت دست                  

     
 

شانه درد و ورزش های مناسب                  

     
 

کمر درد ناشی از فتق دیسک بین مهره ای و ورزش های مناسب                 

     
 

گردن درد و ورزش های مناسب                  

     


تجربه بیماران
تجربه بیماران تجربه بیماران از بیمارستان محب مهر
 پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ سوالات خود را از ما بپرسید