صفحه اصلی > بخش ها و خدمات > آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی 
آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

آنژیوگرافی

 

آنژیوگرافی 1

ریاست بخش : دکتر محمد باقر سخنران

سرپرستار: شهره امیرخانی

شماره تماس : 88644477

موقعیت : طبقه منفی یک بیمارستان هاشمی نژاد


آنژیوگرافی 2

ریاست بخش : دکتر محمدرضا رضایی

سرپرستار: سعید شیخ شاهرخ

شماره تماس : 88644558

موقعیت : طبقه دوم

 


اقدامات تشخیصی که در این بخش صورت می گیرد شامل :

 •   آنژیوگرافی کرونری عروق طبیعی و پیوندی
 •   آنژیوگرافی عروق کاروتید و ورتبرال
 •   آنژیوگرافی عروق مغزی
 •   آنژیوگرافی کلیه ها
 •   آنژیوگرافی عروق محیطی و احشائی
 •   مطالعه الکترو فیزیولوژی

 

اقدامات درمانی که در این بخش صورت می گیرد شامل :

 •   آنژیوپلاستی عروق کرونری
 •   آنژیوپلاستی عروق گردنی
 •   آنژیوپلاستی عروق مغزی
 •   آنژیوپلاستی عروق محیطی
 •   آنژیوپلاستی کلیه ها
 •   آنژیوپلاستی عروق احشائی
 •   درمان اختلالات ریتم قلب با انرژی RF
 •   بستن ASD-PFO

 

آمادگی ها و مراقبت های مربوط به آنژیوگرافی

آمادگی ها و مراقبت های مربوط به  آنژیوپلاستی

آمادگی ها و مراقبت های مربوط به آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی از طریق شریان مچ دست

نوبت دهی اینترنتی  |  برنامه زمانی درمانگاه ها  |   خدمات محب مهر در یک نگاه  |  اعمال جراحی رایج در بیمارستان پمفلت های آموزشی برای بیماران

تجربه بیماران
تجربه بیماران تجربه بیماران از بیمارستان محب مهر
 پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ سوالات خود را از ما بپرسید