صفحه اصلی > بخش ها و خدمات > ICU جراحی 
ICU جراحی
Sicu
 
ریاست بخش : دکتر محمدرضا محقق

سرپرستار: روشنک جعفرزاده

شماره تماس : 88644547

موقعیت : طبقه دوم

ویژگی های بخش
 
در این بخش تعداد 5 تخت با کلیه تجهیزات جهت مراقبت از بیماران موجود می باشد.
 

بیمارانی که بعد از هرگونه عمل جراحی نیاز به مراقبت های ویژه دارند، همچنین بیماران بستری در بخش های مختلف که به هر دلیل دچار افت سطح هوشیاری شده اند یا مشکل تنفسی دارند و همچنین بیماران Post CPR در این بخش پذیرش و مراقبت می شوند.
 
تجربه بیماران
تجربه بیماران تجربه بیماران از بیمارستان محب مهر
 پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ سوالات خود را از ما بپرسید