صفحه اصلی > درباره محب مهر > سوالات متداول 
سوالات متداول

آیا بیمارستان با بیمه بازنشستگی آتیه سازان حافظ قرارداد دارد ؟

بله

________________________________________

آیا بیمارستان با بیمه بانک سپه قرارداد دارد ؟

بله

________________________________________

آیا بیمارستان بخش زنان و زایمان دارد ؟

 خیر، اما جراحی های مربوط به زنان در این بیمارستان انجام می شود.

________________________________________

ساعت ملاقات بخش های ویژه چه ساعتی می باشد ؟

بستگی به بخش ویژه مورد نظرتان دارد. از ساعت  15 الی 16 می باشد.

________________________________________

 ساعت ملاقات بخش های درمانی چه ساعتی می باشد ؟

 از ساعت 14:30 الی 16 می باشد.

________________________________________

بیمارستان محب بیمارستانی خصوصی و یا غیر انتفاعی میباشد ؟

بیمارستان محب غیر انتفاعی می باشد.(این بیمارستان هیچ سهامداری ندارد و از هیچکدام از سازمانها و نهادهای دولتی بودجه و یا کمکی دریافت نمی نماید و تنها با اتکا به اصل تقابل درآمدها با هزینه ها اداره می گردد.)

________________________________________

آیا بیمارستان محب سهامدار دارد ؟

این بیمارستان هیچ سهامداری ندارد و از هیچکدام از سازمانها و نهادهای دولتی بودجه و یا کمکی دریافت نمی نماید.

بیمارستان محب ساخته شده بر اساس مدل مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP) می باشد.

مدل ppp یک قرارداد بلندمدت بین بخش دولتی و بخش غیردولتی می باشد که به بخش غیردولتی اجازه می دهد در پروژه های زیرساخت دولتی نقش بیشتری را ایفا کند.

تجربه بیماران
تجربه بیماران تجربه بیماران از بیمارستان محب مهر
 پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ سوالات خود را از ما بپرسید