صفحه اصلی > درباره محب مهر > بیانیه های استراتژیک 
بیانیه های استراتژیک

بیانیه های استراتژیک (رسالت، چشم انداز، ارزش ها)


رسالت:

"بیمارستان محب مهر ، بیمارستانی فوق تخصصی است که در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه، خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب، در محیطی ایمن و مبتنی بر همدلی، احترام، پاسخگویی مهربانانه و بر گرفته از آخرین دستاوردهای علمی ارائه می نماید."

 

چشم انداز:

سرآمدی و تعالی در ارائه خدمات درمانی

 

ارزش های سازمانی:

- بیمار محوری                                                      

- مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

- کرامت کارکنان                                                  

- همدلی و مشارکت جویی 

- تعالی جویی                                                      

- دانش محوری

- تفکر ناب

 

استراتژی کلی سازمان:

- توسعه افقی رو به جلو

 

اهداف استراتژیک: 

- ارتقاء کیفیت خدمات                                           

-  بهبود ایمنی                                                      

-  ارزش آفرینی برای مشتریان                                   

- توسعه توریسم درمانی                                

- توسعه برند 

- توسعه منابع انسانی

- مدیریت بودجه

- توسعه درآمدها

تجربه بیماران
تجربه بیماران تجربه بیماران از بیمارستان محب مهر
 پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ سوالات خود را از ما بپرسید