بخش صبا

بخش صبا-Day Care

ریاست بخش : دکتر کوشا کمالی

سرپرستار: ملک سیما ادریس آبادی

شماره تماس : 85556217

موقعیت : طبقه دوم


ویژگی های بخش


در این بخش تعداد 10 تخت جهت مراقبت از بیماران موجود می باشد.

این بخش عمده ترین خدمات را به صورت سرپایی جهت بیماران کاندید عمل جراحی کاتتر دائم، فیستول، سیستوسکوپی، خروج دبل جی و دیگر جراحی هایی که نیاز به مراقبت کمتر از 24 ساعته دارند را شامل می شود.


برنامه زمانی درمانگاه ها   |    خدمات محب مهر در یک نگاه   |   اعمال جراحی رایج در بیمارستان   |   پمفلت های آموزشی برای بیماران

 

 

تجربه بیماران
تجربه بیماران تجربه بیماران از بیمارستان محب مهر
 پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ سوالات خود را از ما بپرسید