صفحه اصلی > درباره محب مهر > دفتر خدمات پرستاری 
دفتر خدمات پرستاری

 

مدیر پرستاری"مترون": (خانم بیتا فهیمی)

اداره کلیه امور پرستاری بیمارستان را به عهده دارد.


   

سوپروایزر آموزشی: (خانم فاطمه مردانی)

مسئولیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی بیمارستان را بر عهده دارد.


   

مسئول آموزش سلامت"آموزش به بیمار": (خانم زیبا علیزاده)

مسئولیت آموزش به بیماران را با در نظر گرفتن منشور حقوق بیمار انجام می دهد.


   

سوپروایزر کنترل عفونت و مسئول هماهنگ کننده ایمنی بیمار: (خانم الهام امینایی)

مسئولیت نظارت و کنترل عفونت های بیمارستانی و آموزش کارکنان در این زمینه را بر عهده دارد.


   
   

 سوپروایزر بالینی: (خانم زیبا علیزاده و خانم فاطمه شفیعی و آقای عباس هدایتی و آقای مهدی زادمهر)

نظارت مستقیم بر ارائه خدمات پرستاری بیمارستان را زیر نظر مدیر پرستاری انجام می دهد.


   

آخرین رویداد

جشن پایان سال

زمان : 12 اسفند

مکان : آمفی تاتربیمارستان

جزئیات بیشتر
محب مهر

"بیمارستان محب مهر ، بیمارستانی فوق تخصصی است که در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه، خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب، در محیطی ایمن و مبتنی بر همدلی، احترام، پاسخگویی مهربانانه و بر گرفته از آخرین دستاوردهای علمی ارائه می نماید."

محب مهر هیچ سهامداری ندارد و در سال 1389 جایزه کارآفرین برتر در بخش خدمات را به خود اختصاص داده است.