صفحه اصلی > درباره محب مهر > دفتر خدمات پرستاری 
دفتر خدمات پرستاری

 

مدیر پرستاری"مترون": (خانم بیتا فهیمی)

اداره کلیه امور پرستاری بیمارستان را به عهده دارد.


   

سوپروایزر آموزشی: (خانم فاطمه مردانی)

مسئولیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی بیمارستان را بر عهده دارد.


   

مسئول آموزش سلامت"آموزش به بیمار": (خانم زهرا اوتادی)

مسئولیت آموزش به بیماران را با در نظر گرفتن منشور حقوق بیمار انجام می دهد.


   

سوپروایزر کنترل عفونت و مسئول هماهنگ کننده ایمنی بیمار: (خانم الهام امینایی)

مسئولیت نظارت و کنترل عفونت های بیمارستانی و آموزش کارکنان در این زمینه را بر عهده دارد.


   
   

 سوپروایزر بالینی: (خانم زیبا علیزاده و آقای عباس هدایتی و آقای مهدی زادمهر)

نظارت مستقیم بر ارائه خدمات پرستاری بیمارستان را زیر نظر مدیر پرستاری انجام می دهد.


   

تجربه بیماران
تجربه بیماران تجربه بیماران از بیمارستان محب مهر
 پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ سوالات خود را از ما بپرسید