صفحه اصلي > برنامه زمانی درمانگاه 
برنامه زمانی درمانگاه
 نوبت دهی درمانگاه بصورت سیستمی انجام می شود.

شماره تماس تلفن گویا درمانگاه جهت نوبت دهی : 25015090


نوبت دهی اینترنتی : http://nobat.mohebmehrhospital.com

 


تخصص ها شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
 غدد    

دکتر امیدی

8:30-11

   

دکتر امیدی

10-12

 داخلی کلیه

(نفرولوژی)

دکتر عبدی

9-11

دکتر سدادی

12:30-13:30

دکتر عطائی پور

13-15

 

دکتر صفایی

10-10:30

دکتر ملکوتیان

11-13

دکتر سندگل

13-14

دکتر عبدی

9-11

 

 جراحی کلیه

(ارولوژی)

دکتر عطار

9-11

دکتر شاهرخ

12-13

دکتر مهرآوران

15:30-17

دکتر اعتمادیان

15-17

دکتر کفاش نیری

11-12:30

دکتر عطار

10:30-12

دکتر کفاش نیری

13-15

دکتر شاهرخ

12-13

دکتر شادپور

16-18

دکتر عظیمی

9-11

دکتر کمالی

12-15

دکتر شادپور

16-18

دکتر اخیاری

17-18:30

دکتر اخیاری

9-11

دکتر اعتمادیان

16-18

دکتر عظیمی

10-12

 جراحی عمومی

دکتر اکبری

9-11

دکتر کلهر

(جراح لاپاراسکوپی)

12-13

دکتر جعفری نیا

14-16

دکتر حسینی

(جراح سر و گردن)

9-10

دکتر پورسالاری

12-13

دکتر خوانین زاده

8-10

دکتر مرزبان راد

11-12

دکتر وزیری

(جراح توراکس)

13-14:30

دکتر حیدری

15-16

دکتر نجفی زاده

(جراح عروق)

15-16

دکتر فشارکی زاده

(کولون و رکتوم)

9-11

دکتر خوانین زاده

8-10

دکتر حیدری

14-15

دکتر کلهر

(جراح لاپاراسکوپی)

15-16

دکتر حیدری

10-12

 قلب

دکتر مفتخری

8-10

دکتر جوان گرو

10-12

دکتر تقوی

14-16

دکتر بیات

15-18

دکتر عالم زاده

15-17

خانم دکتر منوچهر طیبی

8-11

دکتر سوداگر

13-14

دکتر بیات

14-18

دکتر محمدی

15-18

دکتر ثابتی

15-18

دکتر جوان گروه

8-10

دکتر میرزا بابایی

11-14

دکتر شاه محمدی

14:30-18:30

دکتر مفتخری

8-10

دکتر ثابتی

10-13

خانم دکتر منوچهر طیبی

13:30-14:30

دکتر پورعطار

12-13

دکتر برکت

13-15

دکتر ترابی

14-16

دکتر محمدی

15-18

دکتر جوان گروه

16-18

دکتر شاه محمدی

9-14

دکتر تقوی

14-16

دکتر عالم زاده

15-18

دکتر ثابتی

9-13

 ارتوپدی

دکتر سامی

11-13

دکتر فراهینی

12-13

دکتر کوثری

14-15

دکتر مهدوی

18-20

دکتر نیکوئی

17-23

دکتر گلچین

17:30-21

دکتر معینی پور

9-10

دکتر انصاری

9-11

دکتر رجایی

16-18

دکتر قرنی زاده

15-16:30

دکتر قماشی

12-13

دکتر ابوالقاسمیان

16-20

دکتر انصاری

9-11

دکتر درتاج

10-11

دکتر عزیزی

11:30-13:30

دکتر گلچین

17-21

دکتر نیکویی

17-23

دکتر یزدی

13-14

دکتر نادری

15-17

دکتر یگانه

15-17

دکتر مهدوی

18-21

دکتر سبحانی

15-17

دکتر سامی

11-13

دکتر مقتدایی

11-11:30

دکتر درتاج

15-16

دکتر ابوالقاسمیان

16-20

دکتر انصاری

9-11

دکتر پهلوان

11-13

 جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته

و جراحی چاقی

دکتر کلهر

12-13

     

دکتر کلهر

15-16

 
 گوارش

دکتر بنازاده

8:30-10

 

دکتر حق ازلی

17-20

دکتر حضرتی

8-10

دکتر بنازاده

10-12

دکتر اشراقی

12-14

دکتر حق ازلی

16-20 

 
 کلینیک درد        

خانم دکتر محمد طاهری

8:30-10

 
 جراح قلب و عروق

دکتر رضایی

14-15

 

دکتر حسین زاده

13-13:30

     

 جراحی پلاستیک

زیبایی و ترمیم زخم

     

دکتر دیانی

13-15 

   
 داخلی مغر و اعصاب

 دکتر سینا

8-10

دکتر حاج منوچهری

15-17

دکتر شکوه یار

9-10 

دکتر سینا

7:30-9 

دکتر شکوه یار

8:30-10

دکتر ذاکری

17-19 

 

دکتر حاج منوچهری

8:30-10 

 زنان

دکتر سهرابی

10-12

دکتر صرام

14-15:30 

دکتر طبسی

11-13 

دکتر جهانبخش

17-19

دکتر رنجبریان

9-11 

دکتر موحدی

9-11

 

دکتر تقی پور

9-11

 
 آنکولوژی  

دکتر سلیمی

14-15:30 

 

دکتر عارف پور

14-16

 

دکتر عارف پور

7:30-8:30 

 تغذیه    

خانم مهدیه خطیبی

12-13 

     
 عفونی  

دکتر سروش

12-13

دکتر زنگنه

14:30-15:30

 

 

دکتر فرهودی

17-18 

 
 چشم

دکتر خانلری

11-13 

 

دکتر پورمستدام

10:30-11:30 

دکتر آب آذر

10-12 

دکتر خوش سرور

9-10:30

 
 روانپزشک    

دکتر محمودی

10:30-12 

     
 روماتولوژی        

 دکتر ذبیحی یگانه

11:30-13

 
 آلرژیک

دکتر نیکوئی نژاد

16-18 

         

 


پزشکان محب مهر   |    نوبت دهی اینترنتی 


شماره تماس درمانگاه جهت نوبت دهی : 25015090

نوبت دهی اینترنتی : http://nobat.mohebmehrhospital.com


کلینیک محب دارای تخصص های مختلفی است که همه روزه در ساعت تعیین شده در حال ارائه خدمت به بیماران می باشد.روزهای جمعه و ایام تعطیل رسمی کلینیک تعطیل می باشد.


مراجعه کننده گرامی لحظاتی که شما معطل می شوید علتش صرف وقت و دقت بیشتر برای بیماران دیگر است، ما این کار را در مورد شما نیز انجام می دهیم.


در هنگام مراجعه به نکات زیر توجه فرمایید :

(ارائه کارت ملی و یا کد ملی در زمان پذیرش الزامی می باشد)


زمان انتظار ویزیت در کلینیک ، وابسته به زمان حضور پزشک می باشد ، هر چند تلاش شده است این زمان به حداقل برسد.(زمان اعلام شده به مراجعین محترم جهت حضور در بیمارستان و انجام پذیرش می باشد.)


کارکنان کلینیک از دادن شماره تلفن همراه و منزل پزشکان به مراجعین معذور می باشند.


در صورتیکه بیمار پزشک خاصی را بخواهد که در درمانگاه حضور نداشته باشد،شماره مطب در اختیار وی قرار می گیرد و یا در صورت تمایل بیمار در روز دیگری که پزشک حضور دارند می توانند از طریق سیستم نوبت دریافت نمایند.


در صورت مراجعه بعدی برای نشان دادن عکس و یا آزمایش به پزشک مربوطه تا ۴۸ ساعت نیازی به پرداخت مجدد ویزیت نمی باشد.


لطفاً از درخواست های غیر متعارف از پرسنل کلینیک همانند دادن نوبت خارج از لیست ، صحبت با پزشک مابین ویزیت دیگر بیماران و ... جداً خودداری فرمایید.

 

 

تخصص ها شنیه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
قلب و عروق

دکتر شاه محمدی

9-11

خانم دکتر منوچهر طیبی

14-16

دکتر شاه محمدی

9-11

خانم دکتر منوچهر طیبی

10-12

دکتر عالم زاده

14-16

دکتر شاه محمدی

9-11

دکتر ثابتی

14:30-16:30

دکتر ثابتی

10-12

داخلی کلیه

(نفرولوژی)

دکتر سدادی

12-14

دکتر ملکوتیان

14-16

دکتر ملکوتیان

12-16

 

دکتر ملکوتیان

13-15

جراحی کلیه

(ارولوژی)

 

دکتر مهرآوران

15:30-17

 

دکتر مهرآوران

13-15

 
عمومی

دکتر شادمانی

8-13

دکتر گلرخ

8-13

دکتر شادمانی

8-13

دکتر گلرخ

8-13

دکتر شادمانی

8-13

ارتوپدی

دکتر غزنوی

14:30-17

     

دکتر غزنوی

14-16:30

ریه  

دکتر عزیزی

17-18:30

   
گوارش    

دکتر اشراقی

14-16

   
گوش، حلق و بینی  

دکتر رضایی

10-12

دکتر ظفرمند

11-13

 

دکتر ظفرمند

11-13

پزشکی ورزشی    

دکتر طیبی

10-12

   
کلینیک درد  

دکتر ظفرقندی

10-13

 

دکتر ظفرقندی

15-17

 

 

پزشکان محب مهر   |    نوبت دهی اینترنتی  


 

نوبت دهی کلینیک بصورت تلفنی و یا حضوری میباشد و قبل از حضور حتماً با کلینیک جهت اطلاع از ساعت حضور پزشک تماس گرفته شود .


روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی کلینیک تعطیل می باشد.

مراجعه کننده گرامی لحظاتی که شما معطل می شوید علتش صرف وقت و دقت بیشتر برای بیماران دیگر است، ما این کار را در مورد شما نیز انجام می دهیم.

 آدرس کلینیک : خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، روبروی بیمارستان هاشمی نژاد، پلاک ۴۴، طبقه ۲

 شماره تلفن گویا نوبت دهی کلینیک ویژه : 25015100

 

 

همانگونه که مستحضر هستید درمانگاه های محب مهر در بخش های مختلف و با انجام خدمات پاراکلینیکی خاص آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

تخصص ها و خدمات درمانگاه های محب مهر به شرح زیر می باشد:

جراحی قلب وعروق، عفونی، داخلی قلب، جراحی عمومی، ارولوژی، ارولوژی اطفال، نورولوژی، نفرولوژی، نفرولوژی اطفال، ارتوپدی، ارتوپدی اطفال، داخلی گوارش، غدد، درمانگاه درد، آنکولوژی، عمومی، جراحی پلاستیک ، زیبایی و ترمیم زخم، چشم ،ریه ،روانپزشکی، زنان ، اطفال، گوش و حلق و بینی، روماتولوژی، پزشکی ورزشی(درد و ورزش)، آلرژی و تغذیه و رژیم درمانی

 1. داخلی قلب : اکو ، استرس اکو ، هولتر فشار ، تست ورزش ، هولتر قلب
 2. جراحی قلب و عروق
 3. مغز و اعصاب(نورولوژی) : نوار مغز (EEG) و نوار عصب و عضله ( EMG )
 4. غدد : نمونه برداری تیروئید ( FNA) 
 5. ارولوژی اطفال
 6. نفرولوژی (داخلی کلیه)
 7. نفرولوژی اطفال
 8. ارولوژی (جراحی کلیه)، یورودینامیک
 9. زنان : نمونه برداری پاپ اسمیر
 10. گوارش و داخلی : آندوسکوپی ، کولونوسکوپی و سایر خدمات جانبی
 11. ارتوپدی و ستون فقرات: تزریق داخل مفصل ، گچ گیری و باز کردن آن
 12. ارتوپدی اطفال
 13. چشم : تعیین نمره چشم جهت لنز و عینک
 14. ریه : اسپیرومتری
 15. روماتولوژی
 16. پزشکی ورزشی (درد و ورزش)
 17. عفونی
 18. تغذیه ورژیم درمانی
 19. آنکولوژی و هماتولوژی
 20. جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیم زخم
 21. کلینیک درد
 22. جراحی عمومی و عروق
 23. گوش و حلق و بینی
 24. روانپزشکی
 25. آلرژی

برخی از خدمات تشخیصی و درمانی قابل ارائه در کلینیک درد :


بررسی و تعیین علت درد


انواع بلوک های عصبی جهت تشخیص و درمان درد


روش های غیر جراحی درمان دیسک کمر و سیاتیک


روش های غیر جراحی  درمان آرتروز


درمان دردهای مزمن سر ، گردن ، کمر ، زانو


درمان دردهای مفصلی و استخوانی


درمان درد های ستون فقرات


درمان دردهای لگن و اندومتریوز


درمان دردهای عضلانی و اسکلتی

 


 


 برخی از خدمات ارائه شده در زمينه پزشکی ورزشی :ورزش درمانی و درمان غیرجراحی دردهای موسکولواسکلتال شامل درد کمر و گردن، زانودرد و درد شانه


آموزش حرکات اصلاحی و اصلاح ارگونومی


تجویز نسخه ورزشی و مشاوره تغذیه جهت کاهش یا افزایش وزن

Acupuncture

Kinesiotaping


اعمال جراحی رایج در بیمارستان محب مهر

 

 

آخرین رویداد

مانور بحران

زمان : 22 دی

مکان : بیمارستان محب مهر

اطلاعات بیشتر
محب مهر

"بیمارستان محب مهر ، بیمارستانی فوق تخصصی است که در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه، خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب، در محیطی ایمن و مبتنی بر همدلی، احترام، پاسخگویی مهربانانه و بر گرفته از آخرین دستاوردهای علمی ارائه می نماید."

محب مهر هیچ سهامداری ندارد و در سال 1389 جایزه کارآفرین برتر در بخش خدمات را به خود اختصاص داده است.