صفحه اصلی > برنامه زمانی درمانگاه 
برنامه زمانی درمانگاه

 

نوبت دهی درمانگاه بصورت سیستمی انجام می شود.

شماره تماس تلفن گویا درمانگاه جهت نوبت دهی : 25015090

 

نوبت دهی اینترنتی : http://nobat.mohebmehrhospital.com

 

 تخصص ها    شنبه    یکشنبه   دوشنبه   سه شنبه   چهارشنبه   پنجشنبه
غدد  

 

 

 

 

 

 

 

دکتر امیدی

8:30 - 11

 

 

 

 

 

دکتر امیدی

10 - 12

                         

 داخلی کلیه

(نفرولوژی)

 

دکتر عبدی

8 - 11

 

دکتر سدادی

12:30 - 13:30

دکتر عطائی پور

13 - 15

 

 

 

دکتر صفایی

10 - 10:30

دکتر ملکوتیان

11 -13

دکتر سندگل

13 - 14

 

دکتر عبدی

8 - 11

   
                         

 جراحی کلیه

(ارولوژی)

 

دکتر عطار

8 - 10

دکتر شاهرخ

12 - 13

دکتر مهرآوران

15:30 - 17

 

دکتر اعتمادیان

15 - 17

دکتر کفاش نیری

16 - 18

 

دکتر کفاش نیری

 13 - 15

دکتر شاهرخ

12 - 13

دکتر شادپور

16 - 18 

 

دکتر عظیمی

9 - 11

دکتر کمالی

12 - 15

دکتر شادپور

16 - 18

دکتر اخیاری

17 - 18:30

 

 

دکتر اخیاری

9 - 11

دکتر اعتمادیان

16 - 16:30


 

 

دکتر عظیمی

9:30 - 11:30

                         
 جراحی عمومی  

دکتر اکبری

9 - 11

 

دکتر کلهر

(جراح لاپاراسکوپی)

12 - 13

 

دکتر جعفرنیا

14 - 16

 

دکتر حسینی

جراح سر و گردن

9 - 10

 

دکتر پورسالاری

12 - 13

 

دکتر خوانین زاده

8:30 - 10

دکتر اکبری

13 - 15

دکتر مرزبان راد

11 - 12

 

دکتر وزیری

13 - 14:30

دکتر حیدری

15 - 16

دکتر نجفی زاده

(جراح عروق)

15 - 16

 

دکتر فشارکی زاده

9 - 11

دکتر خوانین زاده

9 - 11

دکتر حیدری

14 - 15

دکتر کلهر

(جراح لاپاراسکوپی)

15 - 16

 

دکتر حیدری

10 - 12

                         
 قلب  

دکتر مفتخری

8:30 - 10

دکتر جوان گروه

10 - 12

دکتر تقوی

14 - 16

دکتر بیات

15 - 18

دکتر عالم زاده

15 - 17

 

خانم دکتر منوچهر طیبی

8:30 - 11

دکتر سوداگر

13 - 14

دکتر بیات

14 - 18

دکتر محمدی

15 - 18

دکتر ثابتی

15 - 18

 

دکتر جوان گروه

8 - 10

دکتر میرزا بابایی

11 - 13

دکتر شاه محمدی

14:30 - 18:30

 

دکتر مفتخری

8 - 10

دکتر ثابتی

10 - 13

خانم دکتر منوچهر طیبی

13:30 - 14:30

دکتر پورعطار

12 - 13

دکتر برکت

13 - 15

دکتر ترابی

14 - 16

دکتر محمدی

15 - 17

دکتر جوان گروه

15 - 18

 

دکتر شاه محمدی

9 - 14

دکتر تقوی

14 - 16

دکتر عالم زاده

15 - 18

 

دکتر ثابتی

9 - 13

                         
 ارتوپدی  

دکتر سامی

11 - 13

دکتر فراهینی

12 - 13

دکتر عزیزی

13 - 14:30

دکتر کوثری

14 - 15

دکتر نیکوئی

17 - 19

دکتر گلچین

17:30 - 19

 

دکتر معینی پور

  9 - 10

دکتر انصاری

9 - 11

دکتر رجایی

16 - 18

دکتر قرنی زاده

15 - 16:30

دکتر قماشی

16 - 18

دکتر ابوالقاسمیان

16 - 20

 

دکتر انصاری 9 - 11

دکتر درتاج

10 - 11

دکتر عزیزی

11:30 - 13:30

دکتر مهدوی 14 - 15

دکتر گلچین

15 - 19

دکتر قندهاری

15:30 - 18

دکتر نیکویی 17 - 19

 

دکتر نادری

15 - 17

دکتر یگانه

15 - 17

 

دکتر سامی

11 - 13

دکتر مقتدایی

11 - 11:30

دکتر درتاج

15 - 16

دکتر ابوالقاسمیان

16 - 20

 

 

دکتر انصاری 9 - 11

دکتر پهلوان 11 - 13

                         
 گوارش  

دکتر بنازاده 

8:30 - 10

 

دکتر حضرتی

11:30 - 14

 

دکتر حق ازلی

17 - 20

 

دکتر بنازاده

8:30 - 10

 

دکتر اشراقی 12 - 14

دکتر حق ازلی 16 - 20

 

 

 

                         
 کلینیک درد  

 

 

 

     

 

 

 

 خانم دکتر محمد طاهری

8:30 - 10

   
                         
 جراح قلب و عروق  

دکتر رضایی 14 - 15

 

  دکتر حسین زاده 13:30 - 14

 

دکتر جلوه

13 - 13:30

           
                         

 جراحی پلاستیک

زیبایی و ترمیم زخم

     

 

 

 

 

 

 دکتر دیانی

13 - 15

 

 

 

   
                         
 نورولوژی  

دکتر سینا

8 - 10

دکتر حاج منوچهری

15 - 17

 

دکتر شکوه یار

9 - 10

 

 

دکتر سینا 8:30 - 10

 

دکتر ذاکری

17 - 19

دکتر شکوه یار

8:30 - 10

     

دکتر حاج منوچهری

8:30 - 10

                         
 عمومی  

 دکتر بختیاری

8 - 12

 

 دکتر گل رخ

8 - 12
 

 دکتر بختیاری

8 - 12
 

 

 دکتر گل رخ

8 - 12

 

 

 دکتر بختیاری

8 - 12
   
                         
 آنکولوژی      

 

دکتر سلیمی

14 - 15:30

 

 

علیرضا احمدی

دوشنبه 11 - 12

 

دکتر عارف پور

14 - 16

     

دکتر عارف پور

8:30 - 10

                         
 تغذیه  

 

 

 

 

 

 

 

خانم مهدیه خطیبی

12 - 13

 

 

 

 

 

 

 

   
                         
 عفونی      

 

دکتر زنگنه

14:30 - 15:30

 

     

خانم دکتر سروش

12:30 - 14

 

دکتر فرهودی

17 - 18

   
                         
 چشم  

دکتر خانلری

11 - 13

 

 

دکتر لیلا ساسانی

10 - 11

 

دکتر پورمستدام

10:30 - 11:30

 

دکتر آب آذر

 10 - 12

 

دکتر خوش سرور

9 - 10:30

   
                         
 روانپزشک      

 

 

دکتر محمودی

10:30 - 12

 

 

 

 

   
                         
 روماتولوژی  

 

 

 

 

         

دکتر ذبیحی یگانه

11:30 - 13

   
                         
 پوست و مو      

 

         

دکتر وفائی

14 - 15

   
                         
پزشکان محب مهر   |    نوبت دهی اینترنتی           

 

شماره تماس درمانگاه جهت نوبت دهی : 25015090

نوبت دهی اینترنتی : http://nobat.mohebmehrhospital.com


کلینیک محب دارای تخصص های مختلفی است که همه روزه در ساعت تعیین شده در حال ارائه خدمت به بیماران می باشد.روزهای جمعه و ایام تعطیل رسمی کلینیک تعطیل می باشد.


مراجعه کننده گرامی لحظاتی که شما معطل می شوید علتش صرف وقت و دقت بیشتر برای بیماران دیگر است، ما این کار را در مورد شما نیز انجام می دهیم.


در هنگام مراجعه به نکات زیر توجه فرمایید :


زمان انتظار ویزیت در کلینیک ، وابسته به زمان حضور پزشک می باشد ، هر چند تلاش شده است این زمان به حداقل برسد.(زمان اعلام شده به مراجعین محترم جهت حضور در بیمارستان و انجام پذیرش می باشد.)


کارکنان کلینیک از دادن شماره تلفن همراه و منزل پزشکان به مراجعین معذور می باشند.


در صورتیکه بیمار پزشک خاصی را بخواهد که در درمانگاه حضور نداشته باشد،شماره مطب در اختیار وی قرار می گیرد و یا در صورت تمایل بیمار در روز دیگری که پزشک حضور دارند می توانند از طریق سیستم نوبت دریافت نمایند.


در صورت مراجعه بعدی برای نشان دادن عکس و یا آزمایش به پزشک مربوطه تا ۴۸ ساعت نیازی به پرداخت مجدد ویزیت نمی باشد.


لطفاً از درخواست های غیر متعارف از پرسنل کلینیک همانند دادن نوبت خارج از لیست ، صحبت با پزشک مابین ویزیت دیگر بیماران و ... جداً خودداری فرمایید.

 

 

 

 تخصص ها    شنبه    یکشنبه   دوشنبه   سه شنبه   چهارشنبه  
 قلب و عروق  

 

دکتر شاه محمدی

9 - 12

خانم دکتر منوچهر طیبی

14 - 14:45

 

 

دکتر شاه محمدی

9 - 11 

دکتر جوان گروه

14 - 16

 

خانم دکتر منوچهر طیبی

10 - 12

دکتر عالم زاده

15 - 17

 

دکتر شاه محمدی

9 - 12

دکتر ثابتی

14:30 - 16:30

 

دکتر ثابتی

10 - 12

دکتر بیات

14 - 16

 
                       

 داخلی کلیه

(نفرولوژی)

 

دکتر سدادی

12 - 13:30

 

دکتر ملکوتیان

14 - 17

 

دکتر ملکوتیان

12 - 15

 

دکتر سدادی

11 - 13

 

دکتر ملکوتیان

13 - 16

 
                       

 جراحی کلیه

(ارولوژی)

     

دکتر مهرآوران

15:30 - 17

     

دکتر مهرآوران

13:30 - 15

     
                       
جراحی عمومی و عروق                  

دکتر خوانین زاده

8:30 - 10

 
                       
 زنان و زایمان  

دکتر سهرابی

10 - 12

دکتر صرام

14 - 15:30

 

دکتر رنجبریان

10 - 12

 

دکتر رنجبریان

9 - 11

 

دکتر موحدی

9 - 11

 

دکتر تقی پور

9 - 11

 
                       
 ارتوپدی  

 

 

دکتر غزنوی

14:30 - 17

 

 

 

 

 

دکتر غزنوی

14:30 - 17

 
                       
 ریه      

دکتر عزیزی

17 - 18:30

             
                       

گوارش

         

دکتر اشراقی

14 - 16

         
                       

 اطفال

 

دکتر شیخ

10 - 12

 

 

     

دکتر شیخ

10 - 12

 

 

 
                       
گوش، حلق و بینی      

دکتر رضایی

10 -12

 

دکتر ظفرمند

11 -13

     

دکتر ظفرمند

10 - 12

 
           

 

         

 درد و ورزش

 

 

 

 

 

دکتر طیبی

10 - 12

 

 

 

 

 
                       
                       

 

 

پزشکان محب مهر   |    نوبت دهی اینترنتی   

 

 

نوبت دهی کلینیک بصورت تلفنی و یا حضوری میباشد و قبل از حضور حتماً با کلینیک جهت اطلاع از ساعت حضور پزشک تماس گرفته شود .


روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی کلینیک تعطیل می باشد.

مراجعه کننده گرامی لحظاتی که شما معطل می شوید علتش صرف وقت و دقت بیشتر برای بیماران دیگر است، ما این کار را در مورد شما نیز انجام می دهیم.

 آدرس کلینیک : خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، روبروی بیمارستان هاشمی نژاد، پلاک ۴۴، طبقه ۲

 شماره تلفن گویا نوبت دهی کلینیک ویژه : 25015100

 

 

همانگونه که مستحضر هستید درمانگاه های محب مهر در بخش های مختلف و با انجام خدمات پاراکلینیکی خاص آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

تخصص ها و خدمات درمانگاه های محب مهر به شرح زیر می باشد:

جراحی قلب وعروق، عفونی، داخلی قلب، جراحی عمومی، ارولوژی، ارولوژی اطفال، نورولوژی، نفرولوژی، نفرولوژی اطفال، ارتوپدی، ارتوپدی اطفال، داخلی گوارش، غدد، درمانگاه درد، آنکولوژی، عمومی، جراحی پلاستیک ، زیبایی و ترمیم زخم، چشم ،ریه ،روانپزشکی ، جراحی های پستان ، زنان ، اطفال، گوش و حلق و بینی، روماتولوژی،پوست،مو و زیبایی، پزشکی ورزشی(درد و ورزش) و تغذیه و رژیم درمانی

 1. داخلی قلب : اکو ، استرس اکو ، هولتر فشار ، تست ورزش ، هولتر قلب
 2. جراحی قلب و عروق
 3. مغز و اعصاب(نورولوژی) : نوار مغز (EEG) و نوار عصب و عضله ( EMG )
 4. غدد : نمونه برداری تیروئید ( FNA )درمانگاه ارولوژی : یورودینامیک
 5. نفرولوژی (داخلی کلیه)
 6. ارولوژی (جراحی کلیه)
 7. زنان : نمونه برداری پاپ اسمیر
 8. گوارش و داخلی : آندوسکوپی ، کولونوسکوپی و سایر خدمات جانبی
 9. ارتوپدی و ستون فقرات: تزریق داخل مفصل ، گچ گیری و باز کردن آن
 10. چشم : تعیین نمره چشم جهت لنز و عینک
 11. ریه : اسپیرومتری
 12. پوست، مو و زیبایی
 13. روماتولوژی
 14. پزشکی ورزشی (درد و ورزش)
 15. جراحی پستان
 16. عفونی
 17. تغذیه ورژیم درمانی
 18. آنکولوژی و هماتولوژی
 19. جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیم زخم
 20. کلینیک درد
 21. جراحی عمومی و عروق
 22. گوش و حلق و بینی
 23. روانپزشکی
 24. اطفال

برخی از خدمات تشخیصی و درمانی قابل ارائه در کلینیک درد :

    بررسی و تعیین علت درد
    انواع بلوک های عصبی جهت تشخیص و درمان درد
    روش های غیر جراحی درمان دیسک کمر و سیاتیک
    روش های غیر جراحی  درمان آرتروز
    درمان دردهای  مزمن سر ، گردن ، کمر ، زانو
    درمان  دردهای مفصلی و استخوانی
    درمان  درد های ستون فقرات
    درمان  دردهای لگن و اندومتریوز
    درمان  دردهای عضلانی و اسکلتی  برخی از خدمات کلینیک پوست و مو :                                                               

    ویزیت بیماری های پوست و مو
    انواع جراحی های پوست (سرپایی و اطاق عمل)
    تزریق بوتاکس ، فیلر ، لیپید (چربی) و  PRP
    لیزر های پوست و لیزر موهای زائد
    کاشت موی طبیعی FUT و FIT
    جوان سازی پوست و لیفت صورت و گردن با استفاده از RF و دستگاه HIFU
    میکرونیدلینگ و اسکالپ میکروپیگمانتاسیون SMP     برخی از خدمات ارائه شده در زمينه پزشکی ورزشی :

    ورزش درمانی و درمان غیرجراحی دردهای موسکولواسکلتال شامل درد کمر و گردن، زانودرد و درد شانه
    آموزش حرکات اصلاحی و اصلاح ارگونومی
    تجویز نسخه ورزشی و مشاوره تغذیه جهت کاهش یا افزایش وزن
    Acupuncture
    Kinesiotaping

 
اعمال جراحی رایج در بیمارستان محب مهر

 

 

تجربه بیماران
تجربه بیماران تجربه بیماران از بیمارستان محب مهر
 پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ سوالات خود را از ما بپرسید