صفحه اصلی > فرم نظرسنجی 
فرم نظرسنجی

 
نام : *  
نام بخش بستری : *  
 نام پزشک معالج و علت مراجعه : *  
  ایمیل :  


 

   
 سوال 1 : تا چه اندازه از نحوه برخورد ، حضور به موقع  و ارائه توضیحات لازم توسط پزشکان رضایت دارید؟
 خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم
 سوال 2 : تا چه اندازه از نحوه برخورد، ارائه خدمات و حضور بموقع پرستاران رضایت دارید ؟  خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم
 سوال 3 : میزان رضایت شما از کیفیت غذا چقدر است ؟  خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم
 سوال 4 : تا چه اندازه از نظم ، نظافت و کیفیت خدمات بیمارستان رضایت دارید ؟
 خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم
 سوال 5 : آیا از نحوه برخورد کارکنان بیمارستان راضی بوده اید؟
 خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم
 سوال 6 : آیا از خدمات پاراکلینیکی ارایه شده رضایت داشته اید؟  خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم
 سوال 7 :میزان آگاهی شما از روند بستری و ترخیص چقدر است؟  خیلی زیاد    زیاد    متوسط     کم   خیلی کم


 
 سایر موارد :
   
     
     

 
تجربه بیماران
تجربه بیماران تجربه بیماران از بیمارستان محب مهر
 پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ سوالات خود را از ما بپرسید