صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > راهنمای ملاقات کنندگان 
راهنمای ملاقات کنندگان

 

در کلیه نقاط بیمارستان استعمال دخانیات ممنوع می باشد.                        
   
رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور خصوصاً رعایت ارزش های دینی و پوشش اسلامی الزامی می باشد.                        
   
استفاده از تلفن همراه در کلیه بخش ها به دلیل تداخل در امواج تجهیزات پزشکی ممنوع می باشد.                        
   
رعایت سکوت و حفظ آرامش برای جلوگیری از ناراحتی و اضطراب بیماران الزامی می باشد.                        
   
به دلیل رعایت اصول بهداشت و سلامت ورود اطفال زیر 12 سال به بخشهای بستری ممنوع می باشد.                        
   
همراه آوردن هر نوع گل به بخشهای ویژه و جهت بیماران قلبی ممنوع می باشد.                        
   
در بخشهای ویژه هنگام ملاقات از دست دادن، روبوسی با بیمار و استفاده از عطرهای تند خودداری کنید.                        
   
 ساعات ملاقات روزانه از ساعت 14:30 الی 16 می باشد.                        
   
 ساعات ملاقات بخش های ویژه با توجه به رعایت اصول کنترل عفونت از ساعت 15 الی 16 می باشد.                        
   
زمان ملاقات در روزهای جمعه و تعطیل در بخش های بستری از ساعت 14 لغایت 17 می باشد.
   
   
   
   

 

تجربه بیماران
تجربه بیماران تجربه بیماران از بیمارستان محب مهر
 پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ سوالات خود را از ما بپرسید