صفحه اصلي > درباره محب مهر > استانداردهای جاری در بیمارستان 
استانداردهای جاری در بیمارستان
 

تعریف استاندارد: یک الگوی مورد توافق در بین عده ای از کاربران را استاندارد گویند.

استانداردهای جاری در بیمارستان محب  مهر

1- استاندارد اعتبار بخشی ملی بیمارستانی

2- استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 2015 : ISO 9001

3- استاندارد رضایتمندی مشتری 2018 : ISO 10002

4- استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 2018 : ISO45001

5- استاندارد آموزش 1999 : ISO 10015

 

1- استاندارد اعتباربخشی ملی بیمارستانی:

اعتباربخشی، ارزیابی سیستماتیک بیمارستان با استانداردهای مشخص شده است که این استانداردها در جهت ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت خدمات و بهبود ایمنی بیمار تأکید دارد.

2- استاندارد ISIRI-ISO 9001:

این استاندارد بیانگر الزامات مدیریت کیفیت بوده  و بر موارد ذیل تاکید دارد:

- بیانیه خط مشی و اهداف کیفیت                                                        

- مسئولیت ها و شرح وظایف و اختیارات                                   

- خط مشی ها و روش های اجرایی

- کنترل، نظارت و پایش                                                   

- شناسایی عدم انطباق ها و طرحریزی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

3- استاندارد ISIRI-ISO 10002:

این استاندارد ملی و بین المللی استاندارد فرآیندی است. این استاندارد روی فرآیند رضایتمندی مشتری و پیگیری شکایات تاکید دارد.

4- استاندارد ISIRI-ISO 45001 :

تاکید این استاندارد روی ایمنی شغلی است. ایمنی فضاها و زیر ساختارها– تجهیزات– انسان ها (اعم از کارکنان و بیماران) و فرآیندها .

5- استاندارد ISIRI-ISO10015:

این استاندارد یک استاندارد فرآیندی است با تاکید بر آموزش.

 

سایر استاندارد های مورد نظر بیمارستان در آینده:

1- استانداردهای اعتباربخشی بین المللی در بیمارستان نظیر ACI و JCI که در برنامه های کیفی بیمارستان قرار دارد.

2- استاندارد ISIRI-ISO 27001 که در حوزه IT الزاماتی را بیان می دارد.

 

اهداف استاندارد سازمانی:

1- یکسان سازی فعالیت ها در بخش های مختلف، زمان های مختلف و کارکنان مختلف

2- ایجاد درک متقابل از خواسته های سازمان های طرف قرارداد، مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان از الزامات کیفی

3- درخواست و ثبت و صدور گواهینامه های انطباق عملکرد برای سازمان

4- اثبات توانمندی سازمان در خصوص میزان برآورده شدن الزامات مرتبط به کیفیت و ایمنی

5- ارتقاء میزان رضایتمندی ذینفعان سازمان از طریق بکارگیری روش های یکسان، استاندارد و علمی و پایش مکرر این الزامات و شناسایی نقاط قابل بهبود.

 

آخرین رویداد

اندازه گیری فشارخون و ارائه توصیه های غذائی

زمان : شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 8 الی 11

مکان : کلینیک بیمارستان محب مهر

اطلاعات بیشتر
محب مهر

"بیمارستان محب مهر ، بیمارستانی فوق تخصصی است که در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه، خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب، در محیطی ایمن و مبتنی بر همدلی، احترام، پاسخگویی مهربانانه و بر گرفته از آخرین دستاوردهای علمی ارائه می نماید."

محب مهر هیچ سهامداری ندارد و در سال 1389 جایزه کارآفرین برتر در بخش خدمات را به خود اختصاص داده است.