آشنایی با زلزله
 

زلزله ها به دلایل گوناگون رخ می دهند :


حرکت صفحات پوسته زمین

 فوران گدازه های آتشفشانی

فعالیت های مربوط به بشر مانند ساخت سدهای بزرگ

 

مهمترین و اصلی ترین دلیل وقوع زلزله، حرکت های صفحه های پوسته زمین است. آزاد شدن انرژی در محل شکستگی های موجود بین صفحات زمین، یا به صورت تدریجی اتفاق می افتد یا ناگهانیآزاد شدن ناگهانی انرژی در مرز صفحه ها و گسل های پوسته زمین دلیل اصلی وقوع زلزله است.گسل و انواع آن


به شکستگی بین دو قطعه یا دو بلوک سنگی از پوسته زمین که با جابجایی همراه است، گسل می گویند. نکته جالب در خصوص گسل ها این است که بیشتر زلزله ها در محل گسل ها اتفاق می افتند و نیز زلزله می تواند گسل ها و شکستگی های جدید ایجاد نماید. یعنی رابطه بین زلزله و گسل یک رابطه دو طرفه است.


مقیاس های اندازه گیری زلزله


مهمترین مقیاس های اندازه گیری زلزله، بزرگی و شدت زلزله هستند که هر یک به ترتیب با مقیاس های (ریشتر) و (مرکالی اصلاح شده) اندازه گیری می شوند.


بزرگی زمین لرزه


این مقیاس به نوعی، میزان انرژی آزاد شده از زمین لرزه را نشان می دهد.


واحد سنجش بزرگی به افتخار مبدع آن دکتر چارلز ریشتر با واحد  ریشتر  بیان می شود.زلزله


زلزله یا زمین لرزه از آزاد شدن ناگهانی انرژی انباشته شده در سنگ های پوسته زمین به وجود می آید. این آزاد شدن انرژی از نقطه ای در عمق زمین به نام کانون زلزله آغاز و با رها شدن انرژی به صورت امواج، باعث لرزش سطح زمین می شود.نکته قابل توجه درباره بزرگی زلزله این است که افزایش یک واحد در مقیاس ریشتر بیانگر افزایش 32 برابری انرژی آزاد شده است. یعنی برای مثال انرژی آزاد شده از زلزله با بزرگی 5 ریشتر، 32 برابر بیشتر از زلزله ای با بزرگی 4 ریشتر است.


شدت زمین لرزه

مقیاسی است کیفی که عبارت است از میزان لرزش های احساس شده و خسارت هایی که در هر نقطه بوجود آمده است. متداول ترین مقیاس اندازه گیری شدت زلزله ( مرکالی اصلاح شده ) است که این مقیاس شامل 12 درجه مختلف می شود.

 

آخرین رویداد

مانور بحران

زمان : 22 دی

مکان : بیمارستان محب مهر

اطلاعات بیشتر
محب مهر

"بیمارستان محب مهر ، بیمارستانی فوق تخصصی است که در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه، خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب، در محیطی ایمن و مبتنی بر همدلی، احترام، پاسخگویی مهربانانه و بر گرفته از آخرین دستاوردهای علمی ارائه می نماید."

محب مهر هیچ سهامداری ندارد و در سال 1389 جایزه کارآفرین برتر در بخش خدمات را به خود اختصاص داده است.