صفحه اصلي > درباره محب مهر > تعالی سازمانی 
تعالی سازمانی
 

 

یکی از سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی و کمی خدمات رسانی در مراکز درمانی، راه اندازی کمیته های بیمارستانی می باشد. کمیته های بیمارستانی ارکان اصلی برنامه ریزی و هدایت مجموعه و نمونه بارز مدیریت مشارکتی در اتخاذ تصمیمات مهم و اصولی برای حل مشکلات و ارتقاء کمی و کیفی خدمات به مردم می باشد. این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهد بود.

 

مسئول کمیته ها :

مریم عطاری (مدیر بهبود کیفیت)

 

کمیته های بیمارستان محب مهر

 • کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات 
 • کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بلایا
 • کمیته بهداشت محیط
 • کمیته کنترل عفونت
 • حفاظت فنی و بهداشت کار
 • کمیته مرگ و میر، عوارض، آسیب شناسی و نسوج
 • کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
 • کمیته پایش و سنجش کیفیت
 • کمیته دارو درمان
 • کمیته طب انتقال خون
 • کمیته تیم مدیریت اجرایی 
 • کمیته تیم حاکمیتی 
 • کمیته اورژانس- تریاژ- تعیین تکلیف 
 • کمیته بین الملل
 • کمیته پیشنهادات
 • کمیته تغذیه و رژیم درمانی
 • کمیته کسورات
 • کمیته سنجش رضایت و پیگیری شکایات مشتریان (CSM )
 • کمیته تجهیزات پزشکی 
 • ساختمان و هتلینگ
 • کمیته اتاق عمل
 • کمیته مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
 • کمیته فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی
 


بیمارستان محب سیستم های مدیریت نوین و علمی را جایگزین شیو های سنتی نموده و همواره با تفکر فرآیند نگری و نگرش مدیریت سیستماتیک مدل تعالی سازمان را برای رسیدن به اهداف خود با محور اصلی بیماران مد نظر قرار داده است.

بیمار محوری، تفویض اختیار به مسئولین واحدها به منظور تخصصی شدن وظایف، مدیریت استراتژیک متوازن، نظام مدیریتی مبتنی بر عملکرد، مدیریت فرهنگ سازمانی و تمرکز بر شایستگی از عمده نکات کلیدی مدیریتی در بیمارستان میباشد.

 
خط مشی کیفیت و ایمنی و بهداشت

 
فعالیت های بیمارستان شامل قلب و عروق، ارتوپدی، ارولوژی، نفرولوژی، جراحی های عمومی و عروق، جراحی قلب، چشم، آنکولوژی، داخلی و ارائه خدمات سرپایی و تشخیصی می باشد.

 

◄ سیاست اصلی بیمارستان این است که از طریق:

1- بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و مجرب و آموزش دوره ای آن ها
2- مدیریت علمی و سیستماتیک طبق استانداردهای ملی و بین المللی
3- توجه به ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت، محیط، کارکنان و جامعه با رویکرد استقرار استانداردهای HPH (Health Promoting Hospital) 
4- استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، تجهیزات و فیزیکی در بیمارستان 
5- تعهد به بهبود مستمر کیفیت و ارتقاء ایمنی خدمات از طریق پایش و سنجش های دوره ای
6- تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی و یافته های متقن و علمی و استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان، بیماران و مراجعین در کمیته های بیمارستان 
7- شفاف بودن صورتحساب و میزان پرداختی های بیماران با محوریت عدالت و مطابق تعرفه های مصوب هیأت وزیران و کتاب ارزش های نسبی خدمات و مراقبت های سلامت و عدم برقراری ارتباط مالی میان پزشکان و کارکنان با بیماران و اخذ کلیه هزینه ها از بیمار مطابق با صورتحساب صادر شده توسط بیمارستان
8- نظرسنجی علمی از ذینفعان با توالی فصلی و بررسی و پایش نتایج به دست آمده در جهت ارتقاء سطح رضایتمندی، وفاداری و ارزش آفرینی برای مشتریان توسط شرکت طرف سوم و ارائه بازخورد به صاحبان فرآیند
9- تبعیت از برنامه ها و الزامات سازمان های فرادست و پیروی از سیاست های کلان و خیرخواهانه هیئت مدیره مؤسسه محب
10- ارزیابی عملکرد بیمارستان در راستای حصول اهداف و برنامه استراتژیک با استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازن
11- ارائه خدمت به بیمه شدگان بیمه های پایه و تکمیلی بر اساس تفاهم نامه مرتبط 
12- توانمندسازی کارکنان از طریق برگزاری اردوها و مسافرت های آموزشی و تفریحی
 
تمامی مدیران و کارکنان این بیمارستان خود را ملزم و متعهد به رعایت استانداردهای جاری در بیمارستان در حیطه های کاری مربوطه می دانند.
ما اعتقاد داریم که بدون شک ارتقاء کیفیت خدمات بهبود ایمنی و رضایتمندی ذینفعان، موجبات رشد و تعالی بیمارستان، جهت ارائه هر چه بهتر خدمات درمانی را فراهم می آورد.

 

 

شعار ما

درمان مطلوب برای همه

 


اهداف کلان

تحقق اهداف ذیل همواره مد نظر مديريت و كاركنان بیمارستان بوده و با تمام وجود شرايط تسهيل كننده نيل به اين اهداف را مي جوييم.

از این رو طبق برنامه اي مدون، از پيش تعيين شده و سيستماتيك در راستاي تحقق اهداف سیستم مدیریت به شرح ذيل قدم برداشته ایم:

ارتقاء کیفیت خدمات

بهبود ایمنی

ارزش آفرینی برای مشتریان

توسعه توریسم درمانی

توسعه برند

توسعه منابع انسانی

مدیریت بودجه

توسعه درآمدها

ارتقا سودآوری

 


تعهدات

ریاست بیمارستان تطابق با استانداردهای جاری را تضمین نموده و در بازنگری ها تغییرات لازم را اعمال می نماید.

 

 

استانداردهای جاری در بیمارستان

تعریف استاندارد: یک الگوی مورد توافق در بین عده ای از کاربران را استاندارد گویند.

استانداردهای جاری در بیمارستان محب  مهر

1- استاندارد اعتبار بخشی ملی بیمارستانی

2- استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  : ISO 9001:2015 

3- استاندارد رضایتمندی مشتری:  ISO 10002:2018 (رسیدگی به شکایات)

4- استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای : ISO 45001:2018 

5- استاندارد آموزش ISO 10015:1999 

 

1- استاندارد اعتباربخشی ملی بیمارستانی:

اعتباربخشی، ارزیابی سیستماتیک بیمارستان با استانداردهای مشخص شده است که این استانداردها در جهت ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت خدمات و بهبود ایمنی بیمار تأکید دارد.

2- استاندارد ISIRI-ISO 9001 :

این استاندارد بیانگر الزامات مدیریت کیفیت بوده  و بر موارد ذیل تاکید دارد:

- بیانیه خط مشی و اهداف کیفیت                                                        

- مسئولیت ها و شرح وظایف و اختیارات                                   

- خط مشی ها و روش های اجرایی

- کنترل، نظارت و پایش                                                   

- شناسایی عدم انطباق ها و طرحریزی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

3- استاندارد ISIRI-ISO 10002 :

این استاندارد ملی و بین المللی استاندارد فرآیندی است. این استاندارد روی فرآیند رضایتمندی مشتری و پیگیری شکایات تاکید دارد.

4- استاندارد ISIRI-ISO 45001 : 

تاکید این استاندارد روی ایمنی شغلی است. ایمنی فضاها و زیر ساختارها– تجهیزات– انسان ها (اعم از کارکنان و بیماران) و فرآیندها .

5- استاندارد ISIRI-ISO 10015 :

این استاندارد یک استاندارد فرآیندی است با تاکید بر آموزش.

 

سایر استاندارد های مورد نظر بیمارستان در آینده:

1- استانداردهای اعتباربخشی بین المللی در بیمارستان نظیر ACI و JCI که در برنامه های کیفی بیمارستان قرار دارد.

2- استاندارد IAIRI-ISO 27001 که در حوزه IT الزاماتی را بیان می دارد.

 

اهداف استاندارد سازمانی:

1- یکسان سازی فعالیت ها در بخش های مختلف، زمان های مختلف و کارکنان مختلف

2- ایجاد درک متقابل از خواسته های سازمان های طرف قرارداد، مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان از الزامات کیفی

3- درخواست و ثبت و صدور گواهینامه های انطباق عملکرد برای سازمان

4- اثبات توانمندی سازمان در خصوص میزان برآورده شدن الزامات مرتبط به کیفیت و ایمنی

5- ارتقاء میزان رضایتمندی ذینفعان سازمان از طریق بکارگیری روش های یکسان، استاندارد و علمی و پایش مکرر این الزامات و شناسایی نقاط قابل بهبود.

 

 

در ارزیابی اعتباربخشی ملی خوش درخشیدیمبیمارستان محب مهر موفق به کسب رتبه درجه 1 از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 گردیده است که اخذ این جایگاه نشان دهنده حمیت، کارتیمی و اعتقاد تمامی کارکنان به ارائه خدمات با کیفیت بوده است، امیدواریم با اتکال به خداوند متعال در راستای ارائه خدمات درمانی بهینه و برتر در حوزه درمان، بر اساس رسالت سازمان تلاش نمائیم.

 

ارعتبار بخشی 97

 

 

 

دفتر بهبود کیفیت

مدیریت: مریم عطاری      


این واحد به منظور استقرار استانداردهای بیمارستانی و سیستم های مدیریت کیفیت و همچنین پایش شاخص های کیفی مرتبط در بیمارستان راه اندازی شده است و همچنین میزان دستیابی به اهداف استراتژیک و عملیاتی و شاخص های مرتبط با آن را پایش و رصد می نماید.

 

مهمترین فعالیت های این واحد به شرح ذیل می باشد:
 -استقرار استانداردهای پیشرفته مدیریت کیفیت از قبیل: اعتباربخشی ملی ،ISO و  ...

- استقرار و نظارت بر برگزاری کمیته های بیمارستانی و کنترل و پیگیری مصوبات جلسات


- کنترل و نظارت بر اجرای استاندارد ها با برگزاری و رهبری تیم ممیزی داخلی بیمارستان


- پایش میزان حصول اهداف با طراحی و تکمیل کارت امتیازی متوازن (BSC)بیمارستان بر اساس چشم انداز، رسالت، ارزش ها و اهداف استراتژیک


- بهبود کیفیت تمامی فرآیندهای بیمارستان با پایش شاخص های تمامی واحدهای کلینیکی، پاراکلینیکی و اداری توسط ابزار کارت امتیازی متوازن

- نظارت، بررسی و پیگیری شکایات و انتقادات مراجعین و ارائه بازخورد به مشتریان به منظور ارتقا کیفیت خدمات

 

آخرین رویداد

اندازه گیری فشارخون و ارائه توصیه های غذائی

زمان : شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 8 الی 11

مکان : کلینیک بیمارستان محب مهر

اطلاعات بیشتر
محب مهر

"بیمارستان محب مهر ، بیمارستانی فوق تخصصی است که در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه، خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب، در محیطی ایمن و مبتنی بر همدلی، احترام، پاسخگویی مهربانانه و بر گرفته از آخرین دستاوردهای علمی ارائه می نماید."

محب مهر هیچ سهامداری ندارد و در سال 1389 جایزه کارآفرین برتر در بخش خدمات را به خود اختصاص داده است.