صفحه اصلي > برنامه زمانی درمانگاه 
برنامه زمانی درمانگاه
 

 

نوبت دهی درمانگاه بصورت سیستمی انجام می شود.

شماره تماس تلفن گویا درمانگاه جهت نوبت دهی : 25015090

 

نوبت دهی اینترنتی : http://nobat.mohebmehrhospital.com

 

 تخصص ها    شنبه    یکشنبه   دوشنبه   سه شنبه   چهارشنبه   پنجشنبه
غدد  

 

 

 

 

 

 

 

دکتر امیدی

8:30 - 11

 

 

 

 

 

دکتر امیدی

10 - 12

 داخلی کلیه

(نفرولوژی)

 

دکتر عبدی

9 - 11

 

دکتر سدادی

12:30 - 13:30

دکتر عطائی پور

13 - 15

 

 

 

دکتر صفایی

10 - 10:30

دکتر ملکوتیان

11 -13

دکتر سندگل

13 - 14

 

دکتر عبدی

9 - 11

   

 جراحی کلیه

(ارولوژی)

 

دکتر عطار

9 - 11

دکتر شاهرخ

12 - 13

دکتر مهرآوران

15:30 - 17

 

دکتر اعتمادیان

15 - 17

دکتر کفاش نیری

10 - 12

 

 

دکتر عطار

10:30 - 12

دکتر کفاش نیری

 13 - 15

دکتر شاهرخ

12 - 13

دکتر شادپور

16 - 18 

 

دکتر عظیمی

9 - 11

دکتر کمالی

12 - 15

دکتر شادپور

16 - 18

دکتر اخیاری

17 - 18:30

 

 

دکتر اخیاری

9 - 11

دکتر اعتمادیان

16 - 18


 

 

دکتر عظیمی

10 - 12

 جراحی عمومی  

دکتر اکبری

9 - 11

 

دکتر کلهر

(جراح لاپاروسکوپی)

12 - 13

 

دکتر جعفری نیا

14 - 16

 

دکتر حسینی

(جراح سر و گردن)

9 - 10

 

دکتر پورسالاری

12 - 13

 

دکتر خوانین زاده

8:30 - 10

دکتر اکبری

13 - 15

دکتر مرزبان راد

11 - 12

 

دکتر وزیری

13 - 14:30

دکتر حیدری

15 - 16

دکتر نجفی زاده

(جراح عروق)

15 - 16

 

دکتر فشارکی زاده

(کولون و رکتوم)

9 - 11

دکتر خوانین زاده

9 - 11

دکتر حیدری

14 - 15

دکتر کلهر

(جراح لاپاروسکوپی)

15 - 16

 

دکتر حیدری

10 - 12

 قلب  

دکتر مفتخری

8 - 10

دکتر جوان گروه

10 - 12

دکتر تقوی

14 - 16

دکتر بیات

15 - 18

دکتر عالم زاده

15 - 17

 

خانم دکتر منوچهر طیبی

8 - 11

دکتر سوداگر

13 - 14

دکتر بیات

14 - 18

دکتر محمدی

15 - 18

دکتر ثابتی

15 - 18

 

دکتر جوان گروه

8 - 10

دکتر میرزا بابایی

11 - 14

دکتر شاه محمدی

14:30 - 18:30

 

دکتر مفتخری

8 - 10

دکتر ثابتی

10 - 13

خانم دکتر منوچهر طیبی

13:30 - 14:30

دکتر پورعطار

12 - 13

دکتر برکت

13 - 15

دکتر ترابی

14 - 16

دکتر محمدی

15 - 18

دکتر جوان گروه

16 - 18

 

دکتر شاه محمدی

9 - 14

دکتر تقوی

14 - 16

دکتر عالم زاده

15 - 18

 

دکتر ثابتی

9 - 13

 ارتوپدی  

دکتر سامی

11 - 13

دکتر فراهینی

12 - 13

دکتر کوثری

14 - 15

دکتر مهدوی

18 - 20

دکتر نیکوئی

17 - 23

دکتر گلچین

17:30 - 21

 

دکتر معینی پور

  9 - 10

دکتر انصاری

9 - 11

دکتر رجایی

16 - 18

دکتر قرنی زاده

15 - 16:30

دکتر قماشی

17 - 18

دکتر ابوالقاسمیان

16 - 20

 

دکتر انصاری

9 - 11

دکتر درتاج

10 - 11

دکتر عزیزی

11:30 - 13:30

دکتر گلچین

17 - 21

دکتر نیکویی

17 - 23

 

دکتر نادری

15 - 17

دکتر یگانه

15 - 17

دکتر مهدوی

 

18 - 21

دکتر سبحانی

 

15 - 17

 

دکتر سامی

11 - 13

دکتر مقتدایی

11 - 11:30

دکتر درتاج

15 - 16

دکتر ابوالقاسمیان

16 - 20

 

 

دکتر انصاری

9 - 11

دکتر پهلوان

11 - 13

جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی  

دکتر کلهر

12 - 13

             

دکتر کلهر

15 - 16

   
 گوارش  

دکتر بنازاده 

8:30 - 10

 

 

 

دکتر حق ازلی

17 - 20

 

دکتر حضرتی

 

8 - 10

دکتر بنازاده

10 - 12

 

دکتر اشراقی

12 - 14

دکتر حق ازلی

16 - 20

 

 

 

 کلینیک درد  

 

 

 

     

 

 

 

خانم دکتر محمد طاهری

8:30 - 10

   
 جراح قلب و عروق  

دکتر رضایی

14 - 15

 

 

 

دکتر حسین زاده

13 - 13:30

     

 

   

 جراحی پلاستیک

زیبایی و ترمیم زخم

     

 

 

 

 

 

 دکتر دیانی

13 - 15

 

 

 

   
 داخلی مغر و اعصاب  

دکتر سینا

8 - 10

دکتر حاج منوچهری

15 - 17

 

دکتر شکوه یار

9 - 10

 

 

دکتر سینا

7:30 - 9

 

دکتر شکوه یار

 

8:30 - 10

دکتر ذاکری

17 - 19

 

دکتر رخصت یزدی

8:30 - 10

 

دکتر حاج منوچهری

8:30 - 10

 عمومی  

 دکتر شادمانی

8 - 12

 

 دکتر گل رخ

8 - 12

 

دکتر شادمانی

8 - 12
 

دکتر گل رخ

8 - 12

 

دکتر شادمانی

8 - 12
 
 آنکولوژی      

 

دکتر سلیمی

14 - 15:30

 

 

دکتر احمدی

 12 - 13

 

دکتر عارف پور

14 - 16

     

دکتر عارف پور

8:30 - 10

 تغذیه  

 

 

 

 

 

 

 

خانم مهدیه خطیبی

12 - 13

 

 

 

 

 

 

 

   
 عفونی      

 

دکتر زنگنه

14:30 - 15:30

 

     

 دکتر سروش

13 - 14

 

دکتر فرهودی

17 - 18

   
 چشم  

دکتر خانلری

11 - 13

     

دکتر پورمستدام

10:30 - 11:30

 

دکتر آب آذر

 10 - 12

 

دکتر خوش سرور

9 - 10:30

   
 روانپزشک      

 

 

دکتر محمودی

10:30 - 12

 

 

 

 

   
 روماتولوژی  

 

 

 

 

         

دکتر ذبیحی یگانه

11:30 - 13

   
پزشکان محب مهر   |    نوبت دهی اینترنتی           

 

شماره تماس درمانگاه جهت نوبت دهی : 25015090

نوبت دهی اینترنتی : http://nobat.mohebmehrhospital.com


کلینیک محب دارای تخصص های مختلفی است که همه روزه در ساعت تعیین شده در حال ارائه خدمت به بیماران می باشد.روزهای جمعه و ایام تعطیل رسمی کلینیک تعطیل می باشد.


مراجعه کننده گرامی لحظاتی که شما معطل می شوید علتش صرف وقت و دقت بیشتر برای بیماران دیگر است، ما این کار را در مورد شما نیز انجام می دهیم.


در هنگام مراجعه به نکات زیر توجه فرمایید :


زمان انتظار ویزیت در کلینیک ، وابسته به زمان حضور پزشک می باشد ، هر چند تلاش شده است این زمان به حداقل برسد.(زمان اعلام شده به مراجعین محترم جهت حضور در بیمارستان و انجام پذیرش می باشد.)


کارکنان کلینیک از دادن شماره تلفن همراه و منزل پزشکان به مراجعین معذور می باشند.


در صورتیکه بیمار پزشک خاصی را بخواهد که در درمانگاه حضور نداشته باشد،شماره مطب در اختیار وی قرار می گیرد و یا در صورت تمایل بیمار در روز دیگری که پزشک حضور دارند می توانند از طریق سیستم نوبت دریافت نمایند.


در صورت مراجعه بعدی برای نشان دادن عکس و یا آزمایش به پزشک مربوطه تا ۴۸ ساعت نیازی به پرداخت مجدد ویزیت نمی باشد.


لطفاً از درخواست های غیر متعارف از پرسنل کلینیک همانند دادن نوبت خارج از لیست ، صحبت با پزشک مابین ویزیت دیگر بیماران و ... جداً خودداری فرمایید.

 

 

 تخصص ها    شنبه    یکشنبه   دوشنبه   سه شنبه   چهارشنبه  
 قلب و عروق  

 

دکتر شاه محمدی

9 - 11

خانم دکتر منوچهر طیبی

14 - 16

 

 

دکتر شاه محمدی

9 - 11

 

 

خانم دکتر منوچهر طیبی

10 - 12

دکتر عالم زاده

14 - 16

 

دکتر شاه محمدی

9 - 11

دکتر ثابتی

14:30 - 16:30

 

دکتر ثابتی

10 - 12

 
                       

 داخلی کلیه

(نفرولوژی)

 

دکتر سدادی

12 - 14

 

دکتر ملکوتیان

14 - 17

 

دکتر ملکوتیان

12 - 15

 

 

 

دکتر ملکوتیان

13 - 16

 
                       

 جراحی کلیه

(ارولوژی)

     

دکتر مهرآوران

15:30 - 17

     

دکتر مهرآوران

13 - 15

     
                       
 زنان و زایمان  

دکتر سهرابی

10 - 12

دکتر صرام

14 - 15:30

 

دکتر طبسی

11 - 13

 

دکتر رنجبریان

9 - 11

 

دکتر موحدی

9 - 11

دکتر جهانبخشی

13 - 15

 

دکتر تقی پور

9 - 11

 
                       
 ارتوپدی  

 

 

دکتر غزنوی

14:30 - 17

 

 

 

 

 

 

دکتر غزنوی

14 - 16:30

 

 
                       
 ریه      

دکتر عزیزی

17 - 18:30

             
                       

گوارش

         

دکتر اشراقی

14 - 16

         
                       

 گوش، حلق و بینی

     

دکتر رضایی

10 -12

 

دکتر ظفرمند

11 -13

 

 

 

دکتر ظفرمند

11 - 13

 
                       
  پزشکی ورزشی          

دکتر طیبی

10 - 12

         
                       

پزشکان محب مهر   |    نوبت دهی اینترنتی   

 

 

نوبت دهی کلینیک بصورت تلفنی و یا حضوری میباشد و قبل از حضور حتماً با کلینیک جهت اطلاع از ساعت حضور پزشک تماس گرفته شود .


روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی کلینیک تعطیل می باشد.

مراجعه کننده گرامی لحظاتی که شما معطل می شوید علتش صرف وقت و دقت بیشتر برای بیماران دیگر است، ما این کار را در مورد شما نیز انجام می دهیم.

 آدرس کلینیک : خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، روبروی بیمارستان هاشمی نژاد، پلاک ۴۴، طبقه ۲

 شماره تلفن گویا نوبت دهی کلینیک ویژه : 25015100

 

 

همانگونه که مستحضر هستید درمانگاه های محب مهر در بخش های مختلف و با انجام خدمات پاراکلینیکی خاص آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

تخصص ها و خدمات درمانگاه های محب مهر به شرح زیر می باشد:

جراحی قلب وعروق، عفونی، داخلی قلب، جراحی عمومی، ارولوژی، ارولوژی اطفال، نورولوژی، نفرولوژی، نفرولوژی اطفال، ارتوپدی، ارتوپدی اطفال، داخلی گوارش، غدد، درمانگاه درد، آنکولوژی، عمومی، جراحی پلاستیک ، زیبایی و ترمیم زخم، چشم ،ریه ،روانپزشکی ، جراحی های پستان ، زنان ، اطفال، گوش و حلق و بینی، روماتولوژی، پزشکی ورزشی(درد و ورزش) و تغذیه و رژیم درمانی

 1. داخلی قلب : اکو ، استرس اکو ، هولتر فشار ، تست ورزش ، هولتر قلب
 2. جراحی قلب و عروق
 3. مغز و اعصاب(نورولوژی) : نوار مغز (EEG) و نوار عصب و عضله ( EMG )
 4. غدد : نمونه برداری تیروئید ( FNA) 
 5. ارولوژی اطفال
 6. نفرولوژی (داخلی کلیه)
 7. نفرولوژی اطفال
 8. ارولوژی (جراحی کلیه)، یورودینامیک
 9. زنان : نمونه برداری پاپ اسمیر
 10. گوارش و داخلی : آندوسکوپی ، کولونوسکوپی و سایر خدمات جانبی
 11. ارتوپدی و ستون فقرات: تزریق داخل مفصل ، گچ گیری و باز کردن آن
 12. ارتوپدی اطفال
 13. چشم : تعیین نمره چشم جهت لنز و عینک
 14. ریه : اسپیرومتری
 15. روماتولوژی
 16. پزشکی ورزشی (درد و ورزش)
 17. عفونی
 18. تغذیه ورژیم درمانی
 19. آنکولوژی و هماتولوژی
 20. جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیم زخم
 21. کلینیک درد
 22. جراحی عمومی و عروق
 23. گوش و حلق و بینی
 24. روانپزشکی

برخی از خدمات تشخیصی و درمانی قابل ارائه در کلینیک درد :بررسی و تعیین علت درد


انواع بلوک های عصبی جهت تشخیص و درمان درد


روش های غیر جراحی درمان دیسک کمر و سیاتیک


روش های غیر جراحی  درمان آرتروز


درمان دردهای مزمن سر ، گردن ، کمر ، زانو


درمان دردهای مفصلی و استخوانی


درمان درد های ستون فقرات


درمان دردهای لگن و اندومتریوز


درمان دردهای عضلانی و اسکلتی

 


 


 برخی از خدمات ارائه شده در زمينه پزشکی ورزشی :ورزش درمانی و درمان غیرجراحی دردهای موسکولواسکلتال شامل درد کمر و گردن، زانودرد و درد شانه


آموزش حرکات اصلاحی و اصلاح ارگونومی


تجویز نسخه ورزشی و مشاوره تغذیه جهت کاهش یا افزایش وزن

Acupuncture
   

Kinesiotaping

 


اعمال جراحی رایج در بیمارستان محب مهر

 

 

تجربه بیماران
تجربه بیماران تجربه بیماران از بیمارستان محب مهر
 پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ سوالات خود را از ما بپرسید
آخرین رویداد

روز چپ دست ها

زمان : 22 مرداد

مکان : آمفی تاتر بیمارستان

توضیحات بیشتر
محب مهر

"بیمارستان محب مهر ، بیمارستانی فوق تخصصی است که در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه، خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب، در محیطی ایمن و مبتنی بر همدلی، احترام، پاسخگویی مهربانانه و بر گرفته از آخرین دستاوردهای علمی ارائه می نماید."

محب مهر هیچ سهامداری ندارد و در سال 1389 جایزه کارآفرین برتر در بخش خدمات را به خود اختصاص داده است.